Hoe blijf je koel op een bloedhete dag? NRC geeft tips Ga bijvoorbeeld vooral níét pootjebaden

Met een rechter muisklik op de betreffende rij kom je bij een grotere detailweergave om de afzonderlijke informatie makkelijker te kunnen kopiëren. U kunt de 32-bit versie van de Register-editor pas gebruiken als u de 64-bit versie van de Register-editor hebt afgesloten en vice versa. Er zijn geen verschillen in de manier waarop taken worden uitgevoerd tussen de 32-bit versie en de 64-bit versie van de Register-editor. Rechtsklik nu op Explorer en kies voor Nieuw, Sleutel. Het kan zijn dat die sleutel er in uw versie van Windows al is, in welk geval u er gewoon op kunt klikken. Wanneer u op Serialize hebt geklikt, rechtsklikt u op een leeg gedeelte in het rechterdeelvenster en kiest u voor DWORD -waarde.

Don't use plagiarized sources. Get Your Custom Essay on
Hoe blijf je koel op een bloedhete dag? NRC geeft tips Ga bijvoorbeeld vooral níét pootjebaden
Just from $13/Page
Order Essay
  • Meerdere bestanden kunnen worden opgenomen, gescheiden door puntkomma’s.
  • Maar ik zou zoiets wel onder een subkey als “HKCU\Software\ […] \regedit\search\” opslaan; keys die daar op lijken kon ik echter zo snel niet vinden.
  • Voeg beide logbestanden als bijlage toe aan het volgende bericht.
  • Het klembord heeft een nieuwe interface en nieuwe functies gekregen.

Misschien vinden ze het lelijk of proberen ze hun bureaublad op te ruimen. Deze tool is handig om weer toegang te krijgen tot een computer als geen van de wachtwoorden meer werkt/geaccepteerd worden. De andere optie is dan alleen nog maar een volledige herinstallatie. Hulptekst uitschakelenBent u de hulptekst zat die altijd verschijnt, zodra u met de muisaanwijzer op een programma in het startmenu gaat staan? Lang niet iedereen heeft namelijk de behoefte om iedere keer de informatie in het gele kader te lezen. Sneller opstartenVia deze populaire registertweak start u Windows sneller op, door de opstartbestanden automatisch te defragmenteren.

Windows 10 voorjaarsupgrade uitgesteld

Als deze Windows update probleemoplosser wordt gestart dan worden alle componenten zoals configuraties en services die betrekking hebben op Windows update gecontroleerd. Als er fouten worden gevonden wordt u geadviseerd een handeling uit te voeren om het probleem op te lossen.

Windows – en vooral Windows 10 – worden zeer regelmatig van updates en upgrades voorzien. Vaak gaat dat redelijk tot goed, maar regelmatig gaat het ook mis.

U kunt voorkomen dat gebruikers toegang krijgen tot het register met behulp van groepsbeleid

Bijna elk programma dat je op de PC installeert of gebruikt wil bepaalde instellingen bewaren. Met een paar muisklikken mshtml.dll niet gevonden ruimt Auslogics Registry Cleaner het register voor je op. De standaardlocatie van de Windows-registerbestanden, oftewel hives. Controleer of de naam van de eigenaar en organisatie gewijzigd zijn.

Fix 17 Start Windows in de veilige modus

De 3-in-1 airco kan zowel koelen en verwarmen als ontvochtigen. Daarmee is de airco niet alleen geschikt voor de warme zomermaanden, maar kan hij ook in de koude wintermaanden goed van pas komen.

Order your essay today and save 25% with the discount code: STUDENT

Order a unique copy of this paper

550 words
We'll send you the first draft for approval by September 11, 2018 at 10:52 AM
Total price:
$26
Top Academic Writers Ready to Help
with Your Research Proposal
Live Chat+1(978) 822-0999EmailWhatsApp

Order your essay today and save 25% with the discount code COCONUT